SkGD terminalo projekto įgyvendinimo chronologija

Publikuota: 2014-10-27
Atnaujinta 2015-05-29 18:26
 

Pirmadienį prie suskystintųjų gamtinių dujų terminalo krantinės prišvartuotas iš Pietų Korėjos atplaukęs laivas-saugykla „Independence“.

Ta proga pateikiame įvykių chronologiją, kaip buvo einama iki galutinio rezultato.2007 m. sausio 27 d. Seimas patvirtino naują nacionalinę energetikos strategiją. Joje numatyta diversifikuoti dujų tiekimą pastatant suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalą.2007 m. gruodį Seimo Europos reikalų komitetas patvirtino, kad Lietuva nesieks išimties dėl III ES energetikos paketo taikymo ir privalės įgyvendinti dujų tinklų pertvarką atskiriant veiklas. Pati direktyva EB Nr.715/2009, vadinamasis ES III energetikos paketas, Europos Parlamento buvo patvirtinta 2009-07-13. Svarbiausias direktyvos reikalavimas – iki 2011 m. kovo 1 d. perkelti jos nuostatas į nacionalinius teisės aktus ir iki 2014 m. pabaigos atlikti veiklų atskyrimą dujų ir elektros sektoriuose.2007 m. gruodžio 27 d. SkGD terminalas, kaip dujų tiekimo alternatyva, Vyriausybės patvirtinta Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 m. plane ir veiksmų programoje.2008 m. rugsėjo 16 d. ūkio ministras Vytas Navickas su JAV prekybos ir plėtros agentūros (USTDA) direktoriumi Larry W.Waltheriu pasirašė sutartį dėl SkGD importo terminalo įrengimo Lietuvoje galimybių studijos atlikimo ir finansavimo. USTDA studijai atlikti pasirinko Tarptautinę taikomųjų mokslų korporaciją (SAIC). Studija turėjo atsakyti, kokioje vietoje, kokio galingumo ir kokių technologijų reikia tokiam terminalui pastatyti, taip pat turėjo būti pateiktos išvados, kiek toks projektas gali kainuoti. Turėjo būti pateiktas poveikio aplinkai aspektas bei įvertinta visuomenės sauga. Pagal sutartį USTDA įsipareigojo jai skirti apie 2,04 mln. Lt. Studiją buvo numatyta baigti iki 2010 metų rugsėjo 7 dienos.2008 m. spalio 10 d. baigta vykdyti Ūkio ministerijos ir „Achemos“ SkGD terminalo studija, kurią rengė Vokietijos konsultacinė bendrovė „ILF Consulting“. Joje pasiūlyta statyti antžeminę SkGD saugyklą, į kurią skystos dujos būtų tiekiamos iš maždaug 2 kilometrų atstumu nuo kranto prisišvartavusio SkGD tanklaivio. Galima terminalo statybos vieta joje aptarta nebuvo.2008 m. rugsėjo 18 d. Vyriausybė suteikė įgaliojimus Ūkio ministerijai steigti Gamtinių dujų terminalo įmonę, įsigyjant 8.000 paprastųjų vardinių 10 Lt nominalios vertės akcijų, kurios valstybei suteikia 80% balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.2008 m. spalio 13 d. Ūkio ministras Vytas Navickas ir AB „Achema“ generalinis direktorius Jonas Sirvydis pasirašė UAB „Gamtinių dujų terminalas“ steigimo sutartį. Pradinis bendrovės kapitalas – 100.000 Lt, 80% jos akcijų valdė valstybė, 20% – „Achema“. Įsteigtai įmonei vadovauti paskirtas Gediminas Jurgutis. Bendrovės valdybos pirmininku paskirtas koncerno „Achema“ prezidentas Bronislovas Lubys, o jos nariais – „Achemos grupės“ prezidento pavaduotojas Rimas Varkulevičius, Ūkio ministerijos Dujų ir vietinių išteklių skyrius vedėjas Nemunas Biknius bei Naftos skyrius skyriaus vedėjas Robertas Tamošiūnas. Stebėtojų tarybos pirmininku paskirtas Ūkio ministerijos sekretorius Anicetas Ignotas. Buvo numatoma, kad naujoji įmonė rūpinsis SlGD terminalo statyba nuo paruošiamųjų darbų iki jos pabaigos.2008 m. lapkričio 18 d. STT pareigūnai, vykdydami ikiteisminį tyrimą dėl galimo valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo tarnyba, atliko reikšmingų dokumentų poėmius Ūkio ministerijoje, „Achemoje“ bei naujai įsteigtoje UAB „Gamtinių dujų terminalas“, buvo apklaustas jos vadovas p. Jurgutis. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai ėmėsi tikrinti, ar šiais veiksmais nebuvo pažeistas viešas interesas. Įtariant, kad „Achema“ terminalo akcininke galėjo būti parinkta pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūras, terminalo steigimą tikrino ir Valstybės kontrolė. Ūkio ministerijos pareigūnų teigimu, „Achema“ buvo pasirinkta apklausos būdu, neskelbiant konkurso, nes viešasis pirkimas buvo nedidelės apimties – įmonės įstatinis kapitalas siekia tik 100.000 Lt. Likus savaitei iki poėmio Vyriausybė planavo pritarti sprendimui papildomais įnašais padidinti „Gamtinių dujų terminalas“ įstatinį kapitalą – jis būtų didinamas investuojant valstybės valdomas 17,7% 83,03 mln. Lt nominalios vertės „Lietuvos dujų“ akcijas į naujosios įmonės įstatinį kapitalą, tačiau klausimo nutarė nesvarstyti. Minėto valstybės valdomo akcijų paketo vertė akcijų rinkoje tuo metu buvo apie 106 mln. litų. „Achemos“ atstovai yra viešai teigę planuojantys į projektą investuoti iš viso apie 300-400 mln. Lt. p. Lubio teigimu, Ūkio ministerija, pasirinkdama „Achemą“, apklausė iš viso 7 bendroves. Tyrimui tęsiantis, įmonės veikla 2009 m. rudenį buvo nutraukta.2009 m. vasario 19 d. įsteigta Energetikos ministerija. Jai vadovauti paskirtas Arvydas Sekmokas.2010 m. gegužės 6 d. AB „Klaipėdos naftos“ vadovu paskirtas Rokas Masiulis.2010 m. gegužės 27 d. Vyriausybė patvirtino naujo Gamtinių dujų įstatymo koncepciją. Atsižvelgiant į ES III energetikos paketo reikalavimą atskirti veiklas, siūloma pasirinkti pagrindinį modelį – visišką nuosavybės atskyrimą.2010 m. birželio 11 d. bendrame AB „Lietuvos dujų akcininkų OAO „Gazprom“ ir „E.ON Ruhrgas“ pareiškime nurodoma, kad Lietuvos sąlygomis nuosavybės atskyrimas tik padidintų įmonės sąnaudas ir siūloma tuo klausimu pradėti diskusiją. Minėti akcininkai taip pat laišku kreipėsi į Vyriausybę, reikalaudami atlikti visų trijų direktyvoje paminėtų alternatyvų analizę.2010 m. birželio 23 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-181 sudaryta Tarpžinybinė darbo grupė dėl SkGD terminalo statybos. 2010-11-02 grupė patvirtino ataskaitą, kurioje nustatyta, kad tinkamiausias SkGD terminalo technologinis sprendimas – terminalas vandenyje, kuriame būtų galimybė saugoti SkGD. Tinkamiausia vieta pripažinta Klaipėdos jūros uosto dalis „Kiaulės nugaros“ sala.2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo plėtros“ pritarė, kad akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ pradėtų rengti SkGD terminalo projektą. Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu pritarė bendrovės valdybos sprendimui pradėti rengti SkGD terminalo projektą.2010 m. rugpjūčio 26 d. įvykęs akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė bendrovės valdybos sprendimui pradėti rengti SkGD terminalo projektą.2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintas reglamentas (ES) Nr. 994/2010 „Dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių“. Reglamente įtvirtinta nuostata, kad šalys narės iki 2014 m. gruodžio 3 d. turi užtikrinti n-1 (nutrūkus dujų tiekimui iš kurio nors vieno tiekimo šaltinių) tiekimo patikimumo reikalavimą.2011 m. sausio 25 d. koncernui „Achemos grupė“ priklausančios AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) gamybos direktorius Algis Latakas visuomenei pristatė SkGD terminalo projektą, kuris planuojamas statyti Jūrų perkėlos terminale, Smeltės pusiasalyje, šalia Kiaulės Nugaros salos. Ponas Latakas prisistatė kaip specialiai „Achemos“ šiam objektui sudarytos darbo grupės pirmininkas. Jis sakė, kad jo kaina būsianti gerokai mažesnė nei valstybinio. Po mėnesio Koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Bronislovas Lubys Energetikos ministerijai pateikė naują pasiūlymą dėl SkGD terminalo statybos. Verslininkas siūlė statyti mažesnį ir pigesnį terminalą, ir „jo išnuomotoje teritorijoje“. Jeigu jam nepavyktų sudalyvauti šiame projekte Lietuvoje, jis neatmetė galimybės tapti tokio terminalo dalininku Latvijoje. Apie ketinimus Rygoje statyti terminalą 2010 m. vasaros pabaigoje buvo pranešęs „Itera Latvija SIA“ vadovas Juris Savickis, kuris Latvijos ekonomikos ministerijai įteikė 90 puslapių apimties objekto projektą. Tuo metu apie terminalo statybą Taline kalbėjo dar vienas Rusijos verslininkas Genadijus Timčenka. Nė vienas iš šių projektų, kaip ir BAE Karaliaučiaus srityje, nebuvo rimtai įgyvendinami. 2013 m. vasarį koncernas „Achema“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kurio prašė panaikinti Kainų komisijos sprendimą nustatyti SkGD terminalo priedą, tačiau bylą pralaimėjo. Dėl to „Achema“ su „Lietuvos dujomis“ kreipėsi ir į Europos Komisiją, tačiau ši 2014 m. nutraukė tyrimą po to, kai Seimas pakeitė kai kurias SkGD terminalo įstatymo nuostatas.2011 m. sausio 25 d. Energetikos ministerija pateikė Europos Komisijai skundą, kuriuo prašoma ištirti galimą „Gazprom“ piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi Lietuvoje. Taip pat 2011 m. kovo 3 d. pateikė pranešimą „Gazprom“ apie „Lietuvos dujų“ privatizavimo sutartyje užfiksuoto įsipareigojimo užtikrinti dujų tiekimą Lietuvos vartotojams, pagrįstą teisingomis kainomis, pažeidimą ir pakvietė Rusijos įmonės atstovus derėtis dėl šio pažeidimo ištaisymo.2011 m. gegužės 11 d. SkGD terminalo įgyvendinimo priežiūrai įsteigta tarpžinybinė vyriausybinė komisija. Vienas svarbiausių jos darbų buvo patvirtinti šiuo metu įgyvendinamą terminalo statybos darbų grafiką, prižiūrėti jo laikymąsi, šalinti kliūtis projekto įgyvendinimui, jei jos kiltų dėl valstybės ar savivaldybės žinybų darbų vilkinimo ar nepakankamo darbų koordinavimo. Grafike buvo numatyta terminalo statybos darbus baigti iki 2014 m. spalio 1 d. ir galutinai parengti terminalą darbui iki 2014 m. gruodžio 3 d., kaip ir reikalaujama ES reglamente.2011 m. birželio 30 d. AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartį su tarptautine bendrove „Fluor S.A.“. Tokiu būdu buvo pasirinktas vadovaujantis SkGD terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėjas, nes pati „Klaipėdos nafta“ iki tol panašių projektų nevykdė ir neturėjo reikiamos kompetencijos nei terminalą projektuoti, nei tinkamai prižiūrėti darbų vykdymą. Sutartyje numatyta, jog patarėjas kartu dirbs keturis metus ir paruoš projekto techninį planą, padės išsirinkti technologijas, atliks darbus, reikalingus privalomiems leidimams gauti, išspręs projekto saugumo, navigacijos bei kitus su projekto techniniu įgyvendinimu susijusius klausimus. Lygiagrečiai atliks darbus, kurie susiję su ekonomine dalimi: paruoš terminalo verslo modelį, finansinį modelį bei sukurs terminalo veiklos strategiją. Konsultantas taip pat prižiūrės projekto techninį įgyvendinimą ir dalyvaus per visą projekto vykdymo laikotarpį iki terminalo veiklos pradžios – iki 2014 m. pabaigos.2011 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ pripažino suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Atsižvelgiant į 2010 m. ES reglamento „Dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių“ reikalavimus nurodyta, kad projektas turi būti įgyvendintas iki 2014 m. gruodžio 3 d. Nurodyta, kad atsižvelgiant į Tarpžinybinės darbo grupės išvadas prioritetine terminalo jo statybos vieta galėtų būti Klaipėdos jūrų uosto pietinė dalis ties Kiaulės Nugaros sala. Taip pat nustatyta, kad suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą sudaro suskystintų gamtinių dujų terminalas, susijusi infrastruktūra ir dujotiekis, kuris turi būti nutiestas siekiant sujungti suskystintų gamtinių dujų terminalą su Lietuvos dujų perdavimo sistema.2011 m. liepos 30 d. Seime priimta nauja Gamtinių dujų įstatymo redakcija. Įgyvendinant ES III energetikos paketą, įstatyme numatomas Lietuvos gamtinių dujų sektoriaus suskaidymas pagal veiklas ir jų atskyrimas pagal nuosavybę. Vadovaujantis 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 9 straipsniu, valstybė narė, pasirinkusi visišką nuosavybės atskyrimo modelį, privalo užtikrinti perdavimo veiklos atskyrimą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą.2011 m. rugpjūčio 1 d. energetikos ministro įsakymu AB „Klaipėdos nafta“ paskirta SkGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano rengimo organizatoriumi.2011 m. rugsėjo 3 d. pristatytas mokslinis tiriamasis darbas „Laivybos sąlygų ir parametrų, planuojant SkGD importo terminalą Lietuvoje tyrimai“, kurį atliko VšĮ Klaipėdos laivybos tyrimų centras. Esminė išvada – SkGD tanklaivio iki 150.000 kub. m talpos navigacija Klaipėdos uosto akvatorijoje galima.2011 m. rugsėjo 20 d. AB „Klaipėdos nafta“ paskelbė tarptautinį konkursą pirkti SkGD plaukiojančiąją saugyklą su dujinimo įrenginiu. Sprendimui dėl pirkimo procedūros būdų ir jos pradžios įmonės valdyba pritarė rugsėjo 16 dieną. Atsižvelgiant į SkGD terminalo projekto vadovaujančio patarėjo „Flour S.A.“ rekomendacijas, buvo siekiama įsigyti plaukiojančią saugyklą su dujinimo įrenginiu (FSRU), kuri talpintų ne mažiau kaip 130.000 kubinių metrų dujų. Buvo numatyta, kad įsigijimas bus vykdomas arba pagal sutartį dėl statybos, eksploatacijos ir perdavimo (angl. Build Operate and Transfer), pagal kurią tiekėjas pastatys terminalą, eksploatuos jį tam tikrą laiką ir po to perduos nuosavybės teisę į jį ir atsakomybę už jo eksploataciją AB „Klaipėdos nafta“, arba pagal nuomos ir operavimo sutartį (nuomotojui teikiant terminalo operavimo paslaugas) pagal kurią AB „Klaipėdos nafta“ nuosavybės teisės neįgytų. Kaip teigiama patarėjų išvadose, abu būdai dėl palyginti nedidelių pradinių kapitalo investicijų yra naudingiausi projektą įgyvendinančiai „Klaipėdos naftai“.2011 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtame nutarime Nr. 1239 patvirtino gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planą, kuriame nurodoma, kad gamtinių dujų įmonė, kuri vykdo gamtinių dujų perdavimo veiklą, ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d., turi priimti sprendimą dėl vieno iš veiklų ir kontrolės atskyrimo būdų pasirinkimo ir pateikti VKEKK išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės atskyrimo būdo aprašymą ir numatomų atlikti veiksmų planą. Ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. jos privalo būti teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskyrusi savo gamtinių dujų veiklas .), o ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d. turi būti įvykdytas veiklų ir kontrolės atskyrimas.2011 m. gruodžio 22 d. Vyriausybė skyrė AB „Lietuvos dujoms“ 77 mln. Lt ES struktūrinių fondų paramą magistralinio dujotiekio dujotiekis Jurbarkas – Klaipėda statybai. Dujotiekis buvo baigtas tiesti 2013-11-15. Jis suteikė galimybę pateikti dujas iš SkGD terminalo pietryčių kryptimi į didžiuosius Lietuvos miestus.2012 m. vasario 27 d. Energetikos ministras p. Sekmokas, EK Energetikos direktorato vadovas p. Love, OAO „Gazprom“ generalinio direktoriaus pavaduotojas p. Medvedevas Vilniuje pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo sutarė ES III energetikos paketo įgyvendinimą Lietuvoje atidėti dviem mėnesiais iki 2012 m. gegužės pabaigos, tačiau galutinė įgyvendinimo data lieko nepakeista – 2014 m. pabaiga.2012 m. kovo 2 d. pasirašyta laivo – saugyklos 10 metų nuomos su išpirkimo galimybe sutartis su Norvegijos kompanija „Hoegh LNG“. Šio laivo gamintojas – Pietų Korėjos laivų statykla „Hyundai Heavy Industries Co., Ltd“. Šia sutartimi „Klaipėdos nafta“ prisiėmė įsipareigojimus 10 metų nuo jo pastatymo nuomoti laivą iš „Hoegh LNG“ ir mokėti nuomą už naudojimąsi juo. Sutarties pasirašymas ir abipusių įsipareigojimų prisiėmimas reiškė, kad įgyvendinant SkGD terminalo projektą peržengtas negrįžtamumo taškas.2012 m. gegužės 1 d. atlikti SkGD laivų navigaciniai tyrimai ir nustatyti SkGD laivų navigaciniai parametrai Klaipėdos uoste, remiantis kuriais KVJUD turi atlikti laivybos taisyklių pakeitimus.2012 m. gegužės 20 d. pristatytas SkGD terminalo projekto Verslo planas.2012 m. gegužės 31 d. AB „Lietuvos dujos“ pateikė VKEKK pasirinktų gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo ir skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su veiksmų planais, kuriuose numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą.2012 m. birželio 12 d. Seimas priėmė Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymą. Jame numatoma, kad per SkGD terminalą importuojamų ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vidaus rinkoje suvartojamų gamtinių dujų kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus visos dujų rinkos. ES komisijai pradėjus tyrimą dėl šios nuostatos, 2013 m. birželio 27 d. įstatymas buvo pakeistas. Pagal naująją tvarką Vyriausybė patvirtintą SkGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį užtikrina paskirtasis tiekėjas („Litgas“).2012 m. liepos 3 d. paskelbtas gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas bei 2012 m. gruodžio 21 d. paskelbtas konkurso laimėtojas.2012 m. rugpjūčio 14 d. AB „Klaipėdos nafta“ ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybino jūrų uosto direkcija pasirašė papildomą susitarimą dėl investavimo ir investicijų kompensavimo tvarkos ir sąlygų.2012 m. rugpjūčio 24 d. paskelbtas SkGD terminalo uosto infrastruktūros (krantinės (angl. jetty)) su suprastruktūros (įranga) projektavimo ir statybos darbų pirkimas, 2012 m. gruodžio 10 d. gauti pirminiai pasiūlymai ir pradėtos derybos su konkurso dalyviais.2012 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos miesto taryba po ilgų diskusijų pritarė SkGD terminalo statybai ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitai. 22 Tarybos nariai balsavo už, 5 – prieš, 2 susilaikė.2012 m. spalio 3 d. Lietuvos Vyriausybė įteikė ieškinį prieš Rusijos dujų koncerną „Gazprom“ Stokholmo arbitraže. Lietuva prašo jos vartotojams grąžinti iki 5 mlrd. litų permoką už rusiškas dujas, susidariusią dėl neteisingos Lietuvai tiektų dujų kainos pastaruosius 8 metus.2012 m. spalio 5 d. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija paskelbė uosto gilinimo darbų konkursą, 2012 m. gruodžio 21 d. buvo gauti galutiniai pasiūlymai iš konkurso dalyvių.2012 m. spalio 22 d. „Klaipėdos nafta“ tarptautiniame laikraštyje „The Financial Times“ paskelbė SkGD tiekimo pirkimo konkursą. Pasibaigus nurodytam terminui, konkurse pareiškė norą dalyvauti 16 tarptautinių bendrovių.2012 m. lapkričio 23 d. paskelbtas Europos Komisijos užsakymu parengtas SkGD tiekimo Baltijos jūros regione tyrimas, kuris rodo, kad SkGD terminalui Lietuva pasirinko geriausią technologinį sprendimą, kuris atitinka regioninio SkGD terminalo parametrus, o terminalo kaštai mažiausi palyginus su Latvijos, Estijos ir Suomijos terminalais.2012 m. gruodžio 5 d. AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Klaipėdos nafta“ suderino preliminarias (svarbiausias) SkGD terminalo prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos sąlygas.2012 m. gruodžio 8 d. patvirtinta SkGD terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo plano koncepcija ir specialiojo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (SPAV).2012 m. gruodžio 17 d. įregistruota dukterinė bendrovė UAB „LitGas“, kuri vykdys dujų tiekimo veiklą.2013 m. kovo 18 d. sudaryta sutartis su konkursą laimėjusia Latvijos kompanija AS BMGS. Bendrovei atlikus rangos darbus prie Kiaulės Nugaros salos iškils krantinė, prie kurios švartuosis SkGD terminalo laivas-saugykla su dujinimo įrenginiu. Krantinę, kurią sudarys dvi platformos, planuojama užbaigti iki 2014 m. spalio 1 d.2013 m. gegužės 3 d. Pietų Korėjoje esančioje laivų statykloje „Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.“, SkGD laivas-saugykla iš sausojo doko nuleistas ant vandens. Ceremonijos nuleidimo ant vandens metu atskleistas laivo vardas – „Independence“.2013 m. gegužės 6 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir „PPS Pipeline Systems GmbH“ pasirašyta dujotiekio ir dujų montavimo stoties projektavimo ir statybos darbų sutartis, kuri 2013 m. gegužės 24 d. buvo patvirtinta AB „Klaipėdos nafta“ valdybos. Užbaigus dujotiekio statybos darbus bus nutiestas apie 17 km. (įskaitant 3 km. dujotiekio tiesimą po Kuršių mariomis horizontalaus kryptinio gręžimo būdu (HDD)) dujotiekio vamzdynas, kuriuo SkGD terminalas bus sujungtas su magistraliniu dujotiekiu. Darbų atlikimo terminas – 2014 m. rugpjūčio 1 d.2013 m. birželio 3 d. baigtas gilinti Klaipėdos uosto kanalas prie Kiaulės Nugaros salos, kur numatytas statyti SkGD terminalas. Nyderlandų bendrovė „Van Oord“ numatytą akvatoriją išgilinimo iki 14,5 metro, o prie Kiaulės nugaros salos iki 16 metrų. Išgilinus kanalą, Klaipėdos uosto dugnas paruoštas laivo – saugyklos įplaukimui.2013 m. birželio 11 d. Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios tyrimo komisijos dėl 2007 metų Nacionalinėje energetikos strategijoje suformuluotų siekių įgyvendinimo rezultatų įvertinimo ir situacijos energetikos sektoriuje išsiaiškinimo“ buvo įkurta socialdemokrato Artūro Skardžiaus vadovaujama komisija. Vienu svarbiausiu jos nagrinėjamu klausimu tapo SkGD terminalo laivo – saugyklos nuomos kaina.2013 m. birželio 11 d., įgyvendinant ES III paketo reikalavimus atskirti veikas dujų sektoriuje, AB „Lietuvos dujos“ visuotino akcininkų susirinkimo sprendimu įkurta bendrovė „Amber Grid“ nuo rugpjūčio 1 d. ėmė vykdyti visas numatytas jai veikas.2013 m. birželio 13 d. LR energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino SkGD terminalo susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialųjį planą. Patvirtinus planą bus rengiami krantinės ir dujotiekio techniniai projektai bei išduodami statybų leidimai. Planuojama, jog statybos bus pradėtos, kai tik bus gauti statybų leidimai. Planavimo sąlygas išviso išdavė 25 institucijos – jos planui pastabų neturėjo.2013 m. gruodžio 12 d. Vyriausybė pripažino magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai plėtros projektą valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Nutiesus šį dujotiekį, ateityje bus galima panaudoti visus SkGD terminalo pajėgumus ir per jį importuoti iki 4 mlrd. kub. m gamtinių dujų.2014 m. gegužės 8 d. AB „Lietuvos dujos“ pranešime Lietuvos vertybinių popierių rinkai pranešė, kad su OAO „Gazprom“ pasirašytas susitarimas dėl importuojamų gamtinių dujų kainos „reikšmingo sumažinimo“. Vėliau pranešta, kad susitarime įtvirtinta nauja dujų kainos formulė, pagal kurią importuojamų dujų kaina mažėja penktadaliu, ir ta formulė taikoma atgaline data, nuo 2013 m. sausio 1 d.2014 m. gegužės 21 d. valstybės valdomos įmonės „Lietuvos energija“ ir „EPSO-G“ už 509 mln. Lt išpirko 38,9% gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“ ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ bei 11,76% skirstomojo elektros tinklo operatoriaus LESTO akcijų.2014 m. gegužės 27 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kuria panaikino žemesnės instancijos teismų (Vilniaus apylinkės teismo 2013 metų birželio 5 dienos ir Vilniaus apygardos teismo 2013 metų spalio 12 dienos) nutartis, kuriomis buvę Ūkio ministerijos pareigūnai Anicetas Ignotas ir Neringa Pažūsienė pripažinti piktnaudžiavę tarnybine padėtimi ir jiems skirta po 13.000 Lt baudų. Teismas taip pat pripažino, jog „...žala valstybei padaryta ne kasatorių veiksmais, proteguojant AB „Achemą“, o tuo, kad šis projektas nebuvo įgyvendintas ir Lietuva iki šiol neturi suskystintų dujų terminalo“.2014 m. birželio 17 d. valstybės valdomos įmonės „Lietuvos energija“ ir EPSO-G už 417 mln. Lt išpirko 37.1% gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo bendrovės „Lietuvos dujos“ ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“ akcijų.2014 m. rugpjūčio 21 d. Gamtinių dujų tiekimo bei prekybos bendrovė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, pasirašė SkGD tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Norvegijos kompanija „Statoil“. Nuo 2015 metų pradžios „Statoil“ penkerius metus tieks LITGAS po 540 mln. kub. metrų gamtinių dujų (apie 950.000 kub. m. SkGD) kasmet Klaipėdos SkGD terminalo veiklai palaikyti. Sutartis apima ir galimybę plėtoti naują komercinę veiklą Baltijos jūros regione – SkGD perkrovą. Numatoma, kad pirmasis „Statoil“ SkGD krovinys į Klaipėdos terminalą pagal šią ilgalaikę sutartį bus pristatytas 2014 m. gruodžio pabaigoje, kad kitų metų sausio 1 dieną terminalas galėtų pradėti komercinę eksploataciją. Kiekvienais metais į Klaipėdos uostą „Statoil“ pristatys po 6-7 tokius krovinius.2014 m. spalio 27 d. „Independance“ atplaukė į Klaipėdos uostą. Terminalas pastatytas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą PRAMONĖS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Jei ne mentoriai, kai kurie produktai nebūtų išvydę dienos šviesos Premium

Tinkamas mentorius padeda rasti savo vietą gyvenime, pasiryžti kurti verslą, o jau veikiančioms įmonėms gali...

Vadyba
16:56
Mėnesio sandoris: KKR už 6,2 mlrd. Eur perka „Magneti Marelli“ 1

Automobilių koncernas „Fiat Chrysler Automobiles“ susitarė už 6,2 mlrd. Eur parduoti automobilių komponentų...

Rinkos
10:20
„Yazaki“ planuoja 22% didesnę apyvartą

Automobilių elektros instaliacijos laidų rinkinių gamintoja „Yazaki Wiring Technologies Lietuva“ pardavimo...

Pramonė
2018.12.14
„Ikea Industry Lietuva“: nuostolius lėmė investicijos 2

Medžio drožlių plokščių ir baldų UAB „IKEA Industry Lietuva“ pajamos dešimtadaliu išaugo, tačiau finansiniai...

Pramonė
2018.12.14
BASF pradeda inovatyvaus fungicido „Revysol®“ gamybą Rėmėjo turinys

Tarptautinė chemijos grupė BASF Hanibale, Misūrio valstijoje, JAV, pradėjo gaminti inovatyvų fungicidą...

Agroverslas
2018.12.13
„Grigeo“ – akcininkų pokytis 2

Lietuvos higieninio popieriaus gamybos įmonėje „Grigeo“ nuosavybę pakeitė 1,2% akcijų paketo savininkas.

Rinkos
2018.12.13
„Baltik vairo“ sprendimas, pakėlęs našumą 20% Premium 3

Dviračių gamybos UAB „Baltik vairas“ skelbia įspūdingus rezultatus: per finansinius metus, pasibaigusius...

Pramonė
2018.12.13
Eurostatas: metinis Lietuvos pramonės augimas – didžiausias ES 13

Metinis pramonės augimas Lietuvoje spalį buvo sparčiausias Europos Sąjungoje (ES), skelbia Eurostatas.

Pramonė
2018.12.12
Kas iš to lietuviams, kad ES ir Japonija glaudžia pečius 1

Europos Parlamentas (EP) trečiadienį patvirtino ES ir Japonijos laisvosios prekybos sutartį, tad nuo 2019 m.

Agroverslas
2018.12.12
Paskelbtas „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas

Paskelbtas trečias priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas – kvietimo suma siekia 32 mln. Eur.

Pramonė
2018.12.12
„Tonbo Imaging“ užmojis – inovacinė autonominė transporto sistema 6

Indijos „Tonbo Imaging“, Lietuvoje įsteigusi antrinę įmonę UAB „Tonbo Imaging“, pasirašė su Lietuvos verslo...

Pramonė
2018.12.12
„Statgos“ steigėjas atsisako ieškinio akcininkui

Buvusios UAB „Statga“ (dabar UAB „ROL Lithuania“) steigėjas Rytis Dijokas atsisakė ieškinio, kuriuo reikalavo...

Pramonė
2018.12.12
Alytaus pramonės parko plėtrą stabdo žemės savininkai Premium

Plėsti pramonės parką ir formuoti investuotojams patrauklesnius sklypus norinti Alytaus savivaldybė vargsta...

Pramonė
2018.12.12
Dalį įmonių pelno nukando darbuotojų atlyginimai Premium 16

Lietuvos nefinansinių įmonių pajamos šiemet augo gerokai sparčiau nei jų pelnas. Jį labiausiai tirpdė...

Pramonė
2018.12.12
Derina lengvesnius mokesčius daug elektros vartojantiems 2

Energetikos ministerija viešajam derinimui pateikė Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo nustatoma galimybė...

Pramonė
2018.12.11
Lietuvos įmonių 2018 m. devynių mėnesių pelno kraitis – 4,6 mlrd. Eur 3

2018 m. trečiąjį ketvirtį šalies nefinansinių įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas...

Verslo aplinka
2018.12.11
Verslas, kuris 5 metus dirba pelningai, o porą – nuostolingai Rėmėjo turinys 1

Kėdainių fosforo trąšų gamybos AB „Lifosa“ 2018 m. švenčia 55 veiklos metus. Jonas Dastikas, bendrovės...

Pramonė
2018.12.11
Pateikti kaltinimai pratęsia C. Ghosno sulaikymo terminą

Tokijo prokurorai pirmadienį pateikė kaltinimus Carlosui Ghosnui, buvusiam „Nissan“ vadovui, su pastaruoju...

Transportas
2018.12.10
„Sominta“ patirtis: vietoj tikros odos pasirinko dirbtinę, bet rado, kur panaudoti pavadinimą Premium

Jei naujam produktui sukuriamas prekės ženklas nepasitvirtina, jį galima panaudoti kitų prekių pardavimams.

Pramonė
2018.12.10
Mažėja biurokratijos pavojingų atliekų tvarkytojams

Praėjusios savaitės pabaigoje aplinkos ministras patvirtino naujos redakcijos Pavojingųjų atliekų tvarkymo...

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau