Pati konkurencingiausia rinka Europoje

Publikuota: 2013-08-09
Atnaujinta 2015-06-01 15:11
Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo
„Verslo žinios“

Prieš keletą dienų Europos Komisijai (EK) paskelbus, kad lietuviai už mobiliojo ryšio paslaugas moka pigiausiai Europoje, šalyje kilo džiugus ir kiek įtarus ažiotažas, kartu pasipylė klausimų: kaip nutiko, kad Lietuvos operatoriai, net ir siūlydami mažiausias kainas, sugeba pasiekti 40% EBITDA maržą.

Didžiausias skirtumas yra tarp Lietuvos ir Nyderlandų – pokalbių kainos čia skiriasi beveik 8 kartus (774%). Minutės itin brangios – daugiau nei 12 euro centrų – ir Prancūzijoje, Ispanijoje, Liuksemburge, Belgijoje bei Maltoje.„Tokių kainų skirtumų negalima paaiškinti kokybės, teikiant paslaugą susidarančių sąnaudų ar šalių vartotojų perkamosios galios skirtumais“, – komentuodama tyrimą sakė Neelie Kroes, EK pirmininko pavaduotoja.Tačiau tai ne visai tiesa. Vartotojai atkreipia dėmesį į didelius pragyvenimo lygio ir atlyginimų skirtumus ES šalyse. Operatoriai pritardami linkteli: jei Lietuvos telekomunikacijų bendrovių darbuotojams tektų mokėti olandiškus atlyginimus, paslaugos veikiausiai brangtų.Aišku, tai toli gražu nėra vienintelė pigių pokalbių Lietuvoje priežastis. Daug lemia ir palankios šalies geografinės sąlygos, trečiųjų šalių paslaugų, kurių prireikia kuriant ir plečiant ryšio tinklus, kainos bei istorinės aplinkybės.

Pavyzdinė konkurencija

Rima Kaulėnaitė, Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyriaus vedėja, be kitų, nurodo ir buvusio valstybinio monopolininko telekomo privatizavimą, jo turto perdavimą kitiems žaidėjams, kompanijos „TeliaSonera“ atėjimą Lietuvos telekomunikacijų rinkos kūdikystės laikotarpiu ir, aišku, pabrėžia konkurenciją.„Šioje rinkoje niekada nėra buvę jokių konkurencinių problemų, klausimų kyla nebent dėl koncentracijos“, – teigia p. Kaulėnaitė.Ekspertai taip pat primena, kad pirmieji Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai – „Omnitel“ ir „Bitė GSM“ (dabar „Bitė Lietuva“) –  dar prieš ateinant „Tele2“ tarpusavyje konkuravo pačiu banaliausiu būdu – kainomis. O atėjus trečiam žaidėjui, šios pradėjo ristis žemyn dar sparčiau ir bendrovės įsisuko į savotišką spiralę, todėl nebegalėjo branginti pokalbių.Lietuvoje, skirtingai nei daugumoje kitų šalių, ankstyvais mobiliojo ryšio rinkos metais, konkuruoti kaina ėmė visi operatoriai. Tokia sistema veikė, kol augo naujų vartotojų skaičius ir jis kompensuodavęs smunkančias kainas. Tačiau naujų klientų srautui išsekus ši strategija nustojo veikti. Didinti pajamas įmanoma tik įtikinus klientus, kad dėl vienos ar kitos priežasties verta už paslaugas mokėti daugiau, nei prašo konkurentai. Atrodo, kad tokiu keliu dabar bando žengti „Bitė“, tiesa, daug subtiliau, nei tai 2009 m. bandė padaryti „Omnitel“.Ši bendrovė 2009 m. pabandė padidinti paslaugų kainas, pasiūlydama asmeninį planą.„Praėjusiais metais mobiliojo ryšio kainų karas pasiekė tokią ribą, kurią peržengus būtų tekę stabdyti investicijas ir kokybės gerinimo procesus. Vien šis veiksnys anksčiau ar vėliau būtų privertęs mus ir, esu tikras, kitus rinkos dalyvius, peržiūrėti savo kainodaros principus“, – 2009 m. kovą, prieš pat vienašališkai įvedant šiuos planus, „Verslo žinioms“ sakė Giedrius Makauskas, tuometinis „Omnitel“ rinkodaros direktorius.Tačiau šis bandymas baigėsi ne itin gerai. Bendrovė iki šiol praranda klientų.„Jau daug metų Lietuvos mobiliojo ryšio vartotojai už paslaugas moka mažiausiai  Europoje. O operatoriai sugeba išlaikyti aukštus pelningumo rodiklius. Tokį Lietuvos mobiliojo ryšio rinkos fenomeną sukūrė efektyvi konkurencija. Visi operatoriai stengiasi išlaikyti panašų kainų lygį, ir į bet kurio rinkos žaidėjo veiksmus yra nedelsiant reaguojama“, – sako Darius Maikštėnas, „Omnitel“ viceprezidentas rinkodarai ir paslaugoms.

Giria reguliuotoją

Stiprią konkurenciją liudija vien tai, kad mažiau nei 3 mln. gyventojų turinčioje Lietuvoje registruota per 5 mln. aktyvių abonentų.„Dar viena svarbi mažų kainų priežastis – protingas rinkos reguliavimas. Lietuvoje niekada nebuvo itin brangių licencijų. Pavyzdžiui, Nyderlandų 3G dažnių licencijos visiems dalyviams kartu sudėjus kainavo apie 10 mlrd. Lt. Didžiojoje Britanijoje už 3G licencijas operatoriai sumokėjo per 100 mlrd. Lt, Vokietijoje – per 150 mlrd. Lt. Galiausiai šias sąnaudas teko padengti vartotojams. Lietuvoje nieko panašaus nebuvo. Visos trys bendrovės už licenciją mokėjo po 3,5 mln. litų. Galiausiai Lietuvos geografija gana palanki ryšio infrastruktūros plėtrai. Teritorija nedidelė, kalnų nėra, tad pastatyti, prižiūrėti ir plėsti tinklą sąlygiškai pigiau nei kitose ES šalyse“, – aiškina, Petras Kirdeika, „Tele2“ Komercijos direktorius.Pranas Kuisys, bendrovės „Bitė Lietuva“ rinkodaros direktorius, priduria, kad Lietuvos rinka maža, o joje yra išduota daug licencijų teikti telekomunikacijos paslaugas.„Vos 3 milijonų gyventojų šalyje – 3 operatoriai su savo tinklu ir mažiausiai 3 virtualieji operatoriai. Be to, istoriškai susiklostė ypač arši konkurencija tarp operatorių. Ir, žinoma, įtaką daro stiprus vietinis tarptinklinio ryšio kainų reguliavimas. Beje, panaši situacija ir Latvijoje bei Estijoje“, – sako jis.Operatoriai, siekdami užsitikrinti investicijų grąžą, randa būdų, kaip efektyvinti veiklą ir nedidinti kainų. Pavyzdžiui, „Omnitel“ visą techninę įrangą perka grupės ( „TeliaSonera“ – VŽ) mastu. Be to, kaip rodo sistemos „Rekvizitai.lt“ duomenys, mažinamas darbuotojų skaičius. Beje, spėjama, kad naujasis bendrovės vadovas gali šį procesą dar paspartinti, imtis dar aktyvesnės atleidimo ir atlyginimų mažinimo arba indeksavimo pagal rezultatus politikos. „Omnitel“ šiuo metu turi apie 560 darbuotojų, „Bitė“ – apie 480, o „Tele2“ – apie 110. Mažindama sąnaudas, „Tele2“ klientų aptarnavimą, išskyrus techninius klausimus, patikėjo paslaugų nuomos kompanijoms „Transcom“ ir „Lintel“.

Papildomos paslaugos

Tiek „Bitė“, tiek „Tele2“ taip pat tikina neinvestuojančios be reikalo. Abiejų įmonių vadovai teigia, jog, klientų paprašytos, bendrovės pastato papildomą bazinę stotį, užkelia ant bokšto dar vieną anteną arba sustiprina signalą. Jei paklausimų ir nusiskundimų negauna, investicijos nukreipiamos kitur arba pristabdomos.Pajamas bei pelno maržas operatoriai bando didinti ir žengdami į vadinamąjį komunikacijos tarp įrenginių (angl. machine to machine) sektorių. SIM kortelės sumontuotos daugelyje signalizacijos sistemų, saugančių biurus, komercines patalpas, gyvenamuosius namus ir butus. Įjungiant ir išjungiant signalizaciją, iš SIM kortelių į apsaugos įmonės būstinę siunčiamas signalas – dažnai SMS forma – ir informuoja, kad viskas gerai. Tokiu pačiu principu veikia modernių liftų pagalbos mygtukai. Be to, Lietuvoje vartotojams siūloma daug papildomų paslaugų, pavyzdžiui, telefonų draudimas. Visos šios priemonės leidžia gauti padorias pajamas ir pelną, nedidinant ryšio tarifų.

Bendra rinka

EK, nepatenkinta dideliais tarifų skirtumais, žada imtis priemonių, kad ateityje mobiliojo ryšio įkainių skirtumai mažėtų. Rugsėjį rengiamasi pasiūlyti naujų priemonių, kaip plėtoti bendrąją ryšių infrastruktūrą.Ponia Kroes yra sakiusi: „Kaip šie skaičiai aiškiai rodo, šiandien 28 nacionalinės telekomunikacijų rinkos Europoje nesuteikia vartotojams tokios naudos, kokios suteiktų bendroji rinka. Nepaprastai svarbu, kad visa ES sparčiai imtųsi priemonių tikrai bendrajai rinkai kurti siekdama, kad žemyne būtų iš tiesų išplėtota ryšių infrastruktūra.“
Tačiau operatoriai sako, jog viskas kur kas sudėtingiau, nei mano p. Kroes.„Sunku komentuoti, ką sakydami „bendra rinka“ turi galvoje ES pareigūnai. Dabartinė ES telekomunikacijų rinka jau turi daug bendros rinkos požymių – bendri reguliavimo principai, tarptinklinio ryšio kainų reguliavimas. Vargu ar, pvz., skandinavų ar Vakarų Europos šalių operatoriai, kurie patiria palyginti didesnes sąnaudas (pvz.,  darbo užmokestis, trečiųjų šalių paslaugos ir t. t.), sutiktų vienodinti ar taikyti vidutines kainas. Kai kuriems tai reikštų drastišką pelningumo sumažėjimą, investicijų į infrastruktūrą stabdymą. Tai kompleksiški klausimai ir prie jų realaus įgyvendinimo reikės eiti nebent lėtais žingsniais“, – sako , „Bitės“ rinkodaros direktorius.

Komentuoja Ryšių reguliavimo tarnybos direktorius Feliksas Dobrovolskis:

Atsakydamas į klausimą, kodėl Lietuvoje judriojo ryšio kainos yra mažiausios Europos Sąjungoje, norėčiau išskirti kelis veiksnius. Vienas svarbiausių kainų mažėjimo veiksnių –  konkurencija. Pirmiausia atkreipčiau dėmesį į tai, kad Lietuvoje jau ilgą laiką veikia trys ūkio subjektai, kurie tarpusavyje nesusiję nuosavybės teisėmis (tai savo laiku užtikrino Konkurencijos taryba savo sprendimais dėl rinkos koncentracijos), ir kiekvienas jų vystė atskirą savo tinklų infrastruktūrą. Kadangi pati rinka yra dinamiška ir inovatyvi, tai leidžia judriojo ryšio operatoriams konkuruoti tiek pažangių technologijų, tiek kokybės, tiek kainų segmentuose. Be abejo, konkurenciją paskatino ir trečiojo judriojo ryšio operatoriaus veiklos pradžia ir verslo modelio principai. Paslaugų teikimas mažesnėmis kainomis buvo patrauklus paslaugų gavėjams, o kadangi mobiliojo telefono ryšio rinka yra jautri konkurentų veiksmams, vieno paslaugų teikėjo mažėjančios kainos ir diegiamos technologijos privertė atitinkamai reaguoti ir kitus judriojo ryšio operatoriaus.
Konkurenciją tarp judriojo ryšio operatorių dar labiau paskatino RRT Lietuvoje užtikrinus abonento teisę nesudėtingai ir nemokamai išlaikyti abonentinį numerį, keičiant telefono ryšio paslaugų teikėją ar paslaugų teikimo vietą bei būdą. Ši abonento teisė paskatino judriojo ryšio paslaugų teikėjų konkurenciją paslaugų kainomis ne tik siekiant pritraukti naujus abonentus, bet ir siekiant išlaikyti jau esamus. Apie šios paslaugos populiarumą byloja ir tai, kad iki 2013 m. I ketvirčio pabaigos, judriojo telefono ryšio numerio perkėlimo paslauga pasinaudojo 844.600 abonentų, t. y. 17% visų aktyvių viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų abonentų.
Svarbus veiksnys, lėmęs lygiavertę konkurenciją tarp mobiliojo ryšio operatorių bei mažėjančias mobiliojo ryšio kainas, yra RRT atliekamas didmeninių skambučių užbaigimo kainų reguliavimas. Nuo 2004 m. skambučių užbaigimo kainos buvo sumažintos vidutiniškai nuo 28,8 ct/min. iki 3,6 ct/min., t.y. sumažėjo 8 kartus. Mažėjantys didmeninių paslaugų tarifai leido mažinti ir mažmeninių paslaugų kainas, ypač skambinant į kitus tinklus. Manau, kad skambučių į kitus tinklus kainų mažėjimą paslaugų gavėjai taip pat teigiamai įvertino. Visos šios priežastys lėmė ne tik mažėjančias mažmenines mobiliojo ryšio kainas (nuo 2006 m. jos sumažėjo beveik 6 kartus), bet ir didėjantį vartojimą (mobiliojo ryšio tinkluose inicijuotų skambučių skaičius nuo 2006 m. išaugo 2 kartus).Atsakydamas į Jūsų klausimą apie bendros rinkos kūrimą, atkreipčiau dėmesį, kad tai nėra naujas reiškinys. Elektorinių ryšių reguliavimas nuo pat pradžių buvo grindžiamas principais, kurie leistų sukurti bendrą ES rinką. Ir šiuo metu Europos Sąjungoje galioja teisės aktai, kuriuos įgyvendinant yra vienodinamos skambučių užbaigimo kainos Europos Sąjungos mobiliojo ryšio tinkluose. Taip pat ES institucijose vyrauja nuomonė, kad skambučių kainos kiekvienos ES valstybės gyventojams turės būti sureguliuotos taip, kad  jie nejaustų skirtumo naudodamiesi paslaugomis savo šalies viduje, ar išvykę svetur. Todėl aš manyčiau, kad Lietuvos gyventojams judriojo ryšio paslaugų kainos ir ateityje turėtų likti palankiausios tiek šalies viduje, tiek skambinant ES valstybėse.
Straipsnis publikuotas dienraštyje „Verslo žinios“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Davoso susitikimo fone – netramdomas ir visuotinis optimizmas Premium

Davoso pasaulio ekonomikos forume optimizmo šiemet – ne ką mažiau, nei sniego šiame Šveicarijos kurorte.

Verslo aplinka
2018.01.23
Dėl „Brexit“ EP narių sumažės, bet Lietuvoje jų bus renkama tiek pat 1

Kitąmet numatomas „Brexit“ beveik dešimtadaliu sumažins bendrą europarlamentarų skaičių, tačiau Lietuvoje ir...

Verslo aplinka
2018.01.23
Karbauskis: LRT tyrimas neišvengiamas ir teisingas 44

Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis, antradienį pristatė savo įžvalgas...

Verslo aplinka
2018.01.23
Rusijos teismas nurodė uždaryti Navalno fondą 2

Maskvos teismas pirmadienį nusprendė uždaryti Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno fondą.

Verslo aplinka
2018.01.23
Italai mankštinasi prieš rinkimus, Briuselyje jau neramu Premium

Italijos politinių partijų, besirengiančių kovo pradžioje vyksiantiems parlamento rinkimams, pasiūlymai kelia...

Verslo aplinka
2018.01.23
Krizė Katalonijoje tęsiasi: Puigdemontas vėl pasiūlytas prezidentu

Katalonijos parlamentas pirmadienį pasiūlė Carlesą Puigdemontą, iš Ispanijos pasitraukusį politiką, dar...

Verslo aplinka
2018.01.22
Pūką Seime keičia Valiukevičiūtė 1

Naująja Seimo nare vietoje atsistatydinusio Kęstučio Pūko taps Tvarkos ir teisingumo partijos kandidatų...

Verslo aplinka
2018.01.22
Vyriausybės planas: visos ministerijos viename komplekse – po 7 metų 7

Sauliaus Skvernelio vadovaujama Vyriausybė neatsisako planų imtis visų ministerijų perkėlimo į vieną...

Verslo aplinka
2018.01.22
Valstybės tarnybos reforma: vėl sklinda pažadai, kad valdininkų mažės Premium 1

Valstybės tarnyba jau kitąmet sulauks esminės reformos, giriasi Vyriausybė. Oponentai skeptiškai kraipo...

Verslo aplinka
2018.01.22
Į Lietuvos šimtmečio iškilmes atvyks gausus būrys aukštų svečių

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejiniuose renginiuose dalyvaus bent septynių valstybių...

Verslo aplinka
2018.01.22
Vokietijos socialdemokratai pritarė deryboms dėl koalicijos su Merkel 1

Vokietijos socialdemokratų partijos suvažiavime sekmadienį buvo nuspręsta pritarti oficialioms deryboms su...

Verslo aplinka
2018.01.21
Vasario 16-osios aktą jau gali apžiūrėti visuomenė

Signatarų namuose Vilniuje visuomenei pradėtas demonstruoti 1918 m. vasario 16-osios nepriklausomos Lietuvos...

Verslo aplinka
2018.01.21
Angela Merkel grįžta į tarptautinę areną: apsisprendė vykti į Davosą 3

Vokietijos kanclerė Angela Merkel į tarptautinę politinę areną grįš Davose – lyderė apsisprendė dalyvauti...

Verslo aplinka
2018.01.21
Pernai nepavyko surinkti visų planuotų mokesčių 18

Pernai į valstybės biudžetą nepavyko gauti visų planuotų akcizų ir mokesčių iš pelno, tačiau pridėtinės...

Verslo aplinka
2018.01.20
Gobelenų diplomatija Londone neužmaskavo „Brexit“ problemos Premium

Emmanuelis Macronas, pirmą oficialų vizitą į Londoną surengęs Prancūzijos prezidentas, ir Theresa May,...

Verslo aplinka
2018.01.19
Darbą palieka SAM viceministrė Šakalytė 2

Gintarė Šakalytė, sveikatos apsaugos viceministrė, palieka ministro Aurelijaus Verygos komandą.

Verslo aplinka
2018.01.19
Vokietija pasirengusi atlaisvinti taupymo diržą ir palaikyti ES reformas Premium 2

Dėl valdančiosios koalicijos Vokietijoje šiuo metu besiderančios partijos sėkmės atveju pakeis ilgametes...

Verslo aplinka
2018.01.19
Daugiabučius su komercinėmis patalpomis renovuos pagal atskiras taisykles 2

Renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus turės būti atskirai perkamos paslaugos ir darbai projektui...

Statyba ir NT
2018.01.18
Tarp Kinijos ir Taivano – naujos kibirkštys

Kinijos keleiviniai lėktuvai pradėjo skraidyti Taivano sąsiauriu, nors derybos dėl šių maršrutų dar buvo...

Verslo aplinka
2018.01.18
VTEK nurodė patikrinti Registrų centro darbuotojų interesus

Valstybės įmonės Registrų centras vadovybė privalės per porą mėnesių patikrinti, ar šios įmonės darbuotojai...

Verslo aplinka
2018.01.18

Verslo žinių pasiūlymai

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau